Waar is de “Opstarten”-map in het Windows 8-menu?

Tot en met Windows 7 vond je de map “Opstarten” in het start-menu. In Windows 8 is die helaas niet meer te zien. Waar zou die heen zijn? Want je wilt daar wel eens een snelkoppeling plaatsen om iets te laten opstarten bij het aanmelden op de computer.

Er is een map “Opstarten” per gebruiker, en eentje voor alle gebruikers. Eerst toon ik je hoe je die per gebruiker kunt openen:

Klik eerst met de rechter muisknop op Start.

Vervolgens klik je op “Uitvoeren”.

Typ: shell:startup

Verkenner opent de map “Opstarten”. Maak of plaats de snelkoppeling(en) die je wilt laten uitvoeren als je je aanmeldt.

Om de map voor alle gebruikers te openen ga je op dezelfde manier te werk, maar bij “Uitvoeren” typ je: shell:common startup